ÇOCUK EGITIMINDE OTORITE

1 CocukEgitimdeOtotrite19-02-2014

        Belçika Türk Veliler Birliği Brüksel şubesi düzenlediği seminer listesine bir yenisi 19/02/2014 ekledi.

Psikolog ve dernek danışmanımız Tülay ALTINTAŞ çocuk eğitimde otorite hakkında seminer verdi.

Zaman zaman veliler sorularını ve kendi tecrübelerini dile getirdiler. Psikolog hanım annenin ve babanın kararlarda tutumlu olmalarının çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.

·         Çocuk eğitiminde ise yaramayan yol ve yöntemler

·         Çocuklar neden sözümüzü dinlemez?

·         Çocuk eğitiminde sorun çözme becerileri

·         Küçük çocuklarda şiddeti ve saygısızlığı önlemede mola yöntemi

·         Baskı yapmadan çocuklarımıza nasıl söz geçirebiliriz?

·         Olumlu ve sıcak yaklaşım

·         Kişilik gelişiminde annelik tutumunun önemi

ÇOCUK EĞİTİMİNDE DİSİPLİN ÖLÇÜSÜ VE SINIRLARI

·         Doğru davranışlar kazandırmada ceza yerine sınır koyma yöntemi

·         Çocuk düşe kalka yürümeyi, deneye yanıla doğruyu öğrenir

·         Çocuk hatalı davranışlar ve kurallar konusunda sabrınızı zorlar

·         İstenmeyen olumsuz davranışlar

·         Davranış kural ilişkisi

·         Kuralı bozan sonucuna katlanır

ÇOCUK EĞİTİMİNDE İSE YARAMAYAN YOL VE YÖNTEMLER

·         Çocuğun her isteğini yerine getirme ve davranışlarına sınır koymama

·         Evde başka dışarıda başka davranma

·         Aynı davranışa farklı tepkide bulunma

·         Tekrarlama

·         Yalvarma

·         Yakınma

·         Rüşvet teklif etme

·         Bağırma ve emir verme

·         Ceza ile yola getirmeye çalışma

·         Başkalarıyla kıyaslama

·         Alay etme

·         Boş tehditlerde bulunma

·         Başkalarının önünde küçük düşürme

·         Nasihat etme

Makul çözüm nedir?

·         Her çocuk kendine özeldir. Bir çocuğa uyan ve iyi sonuç veren bir yöntem, başka bir çocukta ise yaramayabilir.

·         Anne babalar çocuk psikolojisi ve eğitimi konusunda değişik kitaplar okuyarak, farklı uzmanlardan görüş alarak, kendi kültürüne, kendi inancına, kendi eğitim anlayışına ve kendi çocuklarına uyan yol ve yöntemler geliştirmeli, fırsat buldukça anna baba eğitimi veren kurslara katılmalıdır

ÇOCUKLAR NEDEN SÖZÜMÜZÜ DİNLEMEZ?

·         Annelik babalık eğitimi almadan anne baba oluyoruz

·         Neden öfkeleniriz?

·         Öfke doğal bir duygudur, ancak…

·         « Kontrolsüz öfke »

Kontrolsüz öfkede, anne baba, « sen… » diye başlayan cümleler kullanır, çocuğun  kişiliğini hedef alan suçlayıcı ve aşağılayıcı sözler kullanır.

·         Çocuk bizi kızdırma ve ceza alma pahasına neden yaramazlık yapar?

·         Anne babalar öfke ortamını kendileri hazırlar

·         Yıkıcı öfkeyi nasıl yenebiliriz?

ÇOCUK EĞİTİMİNDE SORUN ÇÖZME BECERİLERİ

·         Kabul çizgimiz zamana ve duruma göre değişir

·         Sorunları üstlenme tuzağına düşmeyin

·         çocuğun sorunu kendi başına çözemeyeceği inancı

·         Sorunu çözme sorumluluğunun anne babaya ait olduğu inancı

·         Anne babaya sorun çıkaran davranışlar

·         Çocuğa sorun çıkaran davranışlar

·         Sorun nasıl çözülecek?

o   Sorun annenin ise

o   Sorun çocuğun ise

        Sorun çözme tutumlarına göre aile tipleri

o   Kazananlar

o   Kaybedenler

o   Arada kalanlar

·         Sorun çözmede « kaybeden yok » yöntemi -> ‘’kabul dili ve etkili dinleme’’

·         Küçük çocuklarda şiddeti ve saygısızlığı önlemede mola yöntemi

·         Mola verirken dikkat edilecek hususlar:

·         Molanın ne demek olduğunu, niçin kullandığınızı anlatmanız gerekir

·         Mola ≠ Ceza

·         Hakaret ve şiddet içeren davranışlar için kullanın

·         Sıkıcı bir yer seçin

·         Çocuğun kendisine değil, hatalı davranışına karşı olduğunuzu hissettirmelisiniz

·         Mola uyguladıktan sonra çocukla aranızda temiz bir sayfa açın

·         Mola sadece çocuğa değil, mola veren anne babaya da iyi gelir.

Baskı yapmadan çocuklarımıza nasıl söz geçirebiliriz?

·         İsteğinizi açık, net ve kıssa cümlelerle belli edin

·         Çocuğun isteği ile kendi isteğinizi birleştirin

·         İsteğinizi dayatmak yerine seçenekler şunun

·         Çocuk seçmeyi kabul etmezse

·         Oyun oynayan çocuğa söz dinletmek zordur

·         Sözlerinizi önyargılı ve suçlayıcı olmasın

·         Kuralsız ailede sorumluluk bilinci gelişmez

Çocuğunuza « evet » ya da « hayır » demeden önce iyi düşünün

·         Birinci adım: Düşünü

·         İkinci adım: Bir defa uyarı verin

·         Üçüncü adım: Harekete geçin

OLUMLU VE SICAK YAKLAŞIM

·         Olumlu yönleri ön plana çıkarmak

·         Takdir, Teşvik, Yarış ve Ödüllendirme

·         Takdir ve Teşvikle beraber yol göstermek

·         Çocuğa saygı

·         Sabır, hoşgörü ve anlayış

·         Ortak noktalardan hareketle

·         Çocuğun ihtiyaç hissettiği, ilgi duyduğu veya duyacağı düşündüğünüz şeylerden bahsederek

·         Öfkeye değil, faydaya odaklanmak

Kişilik gelişiminde iki önemli ihtiyaç: « Birey olma » ve « Ait olma »

« BİREY OLMA »

·         Güçlü olma, anne babanın yardımı olmadan kendi ihtiyaçlarını giderebilme, bağımsız olma.

·         Temel ihtiyacını giderme gibi temel becerileri kazanmada teşvik edilen ve denemesine fırsat verilen bir çocukta « birey olma » ihtiyacı karşılanmış olur

·         Birey olma ihtiyacı karşılanan bir çocuk kendi gücünün ve yeteneklerinin farkına varır.

·         Neleri yapıp neleri yapamayacağını fark eder.

Kişilik gelişiminde iki önemli ihtiyaç: « Birey olma » ve « Ait olma »

·         Çocuk yeteneğini ve gücünü aşan bir problemle karşılaşması durumunda kendisine yardım edecek daha güçlü ve daha yetenekli birilerine ihtiyaç duyar.

·         Bu ihtiyacını karşılayacak olan anne, baba ve aile büyükleridir.

·         Eğer kendisini seven ve değer veren; yardımlaşma, iş birliği ve rol paylaşımı davranışları gelişmiş bir ailesi varsa, çocuğun « ait olma » ihtiyacı karşılanıyor demektir.

Çocuğun 5 temel özgürlüğü

•         Şimdi burada olanı duyma, görme ve hissetme özgürlüğü

•         Kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade etme özgürlüğü

•         Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü

•         Kendi arzularına göre bir şeyi isteme veya ret etme özgürlüğü

•         Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü

KISACA

·         Pozitiflere odaklanmak, olumlu yaklaşım;

·         Çocuğunuzun dünyasına girin. Kendinizi onun yerine koyun, anlamaya çalışın. Çocuk küçülmüş insan değildir;

·         Mümkün mertebe sakinliğinizi koruyun. Nefes almayı ve duygularınızı kontrol etmeyi öğrenin. Mükemmel anne baba yoktur;

·         Çocuğunuza sevginizin hiçbir şarta bağlı olmadığını hissetirin.